moarn wer in dei web 2008, 26 januari & 2 februari

van Marc-Gilbert Sauvajon
friese vertaling Gerrit Mulder

Regie: Simen Fopma

 

Korte inhoud:
Morgen komt er weer een dag. Dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Maar wat is wijsheid; Er voor zorgen dat de dag van morgen geen al te vervelende dingen zal brengen? Of maar rustig gaan zitten in de wetenschap dat men niet hoeft te piekeren omdat het toch allemaal anders komt. Och, waar kunnen we vandaag de dag nog zeker van zijn? Uw vaste betrekking? Kijk eens in de krant naar de onbetrouwbaarheid van de grote bedrijven. Al die reorganisaties, fusies, inkrimpingen en faillisementen die je van de ene op de andere dag zomaar op straat kan zetten.... Weg vaste baan! Kun je zeker zijn van de liefde? Wie weet bedriegt uw vrouw u wel, uw vriend of vriendin! En wat weet je nou eigenlijk van dat meisje of die jongen die zo aardig leek op dat feestje, in de auto of in bed? Kennen wij ons zelf eigenlijk wel? Het leven is er om te leven. Morgen komt er weer een dag.