voorzittershamerBijeenkomst toneelseizoen 2016/2017
Maandag 7 november
aanvang 20.00 uur in dorpshuis De Weeme Lekkum.

voorzitter slutjun 1eprijsOnze toneelverenging heeft de 1e prijs gewonnen bij de 'Toanielkriich' van Staf.