toanielferiening DTD streamt voorstelling

Zaterdag 1 mei is het zover, dan zijn de spelers van toanielferiening de Trije doarpen voor het eerst sinds 2015 weer eens te bewonderen.
Niet in dorpshuis De Weeme, niet in een aantal tuinen, maar gewoon bij u thuis op het tv- of computerscherm.
Dat klink behoorlijk eigentijds en modern, maar in feite is het een noodgreep en daarmee de zoveelste verandering van in plan dat een halfjaar geleden er nog heel anders uitzag.

In viertal - Dick Gardenier, Theo vd Molen, Sietse de Vries en Klaas Zwart - organiseerden in 2018 onder de wat opschepperige titel Teaterakademy een toneelcursus en -voorstelling op de Doarpstun in Snakkerburen. Het project werd afgesloten met een batig saldo van 3000 euro.
Op de vraag aan de provincie - de grootste subsidiegever - of ze dat geld mochten gebruiken voor een volgend project, werd ingestemd.
De vier besloten om kontact te zoeken met toanielferiening De Trije Doarpen. Het zou mooi zijn als die met zo'n project nieuw leven wordt ingeblaasd.
Lisa Romkes uit Lekkum, die aan het NHL-Stenden voor docent theater leert, werd gevraagd om met een aantal spelers een voorstelling te maken. Het zou haar afstudeerproject worden.

Een twaalftal spelers is in september 2020 begonnen met een aantal improvisatieavonden. Na aanleiding daarvan werd besloten om een oaangepaste versie van de klucht Wy spylke Macbeth van David McGillivray en Walter Zerlin Jr. te spelen.
De ploeg was druk aan het tekstleren en repeteren, maar een paar maanden geleden werd duidelijk dat een voorstelling met publiek er vanwege de coroanamaatregelen helaas niet inzit. Lisa stelde als alternatief voor om een aantal scênes uit succesvoorstellingen in tuinen te spelen en het publiek in groepjes bij die tuinen langs te leiden.
De route was al uitgezet, maar met het oplopen van de coronacijfers kwam ook dat plan in twijfel te staan.

Het plan is nu dat we de spelers van Wy spylje Macbeth de uitgezochte scênes in diezelfde tuinen op nemen, aangevuld met kostuums en foto's van de oorspronkelijke uitvoeringen. De uitzending van die scênes is zaterdag 1 mei om 19.00 uur.
Men kan zich opgeven via . Dan krijg je op 1 mei een link toegestuurd naar de livestream op YouTube. De toegang is gratis.
Te zien zijn scênes uit onder andere 'It feintsje fan myn frou', 'Gewoan te gek', 'Twa' en het op Fawlty Towers gebasseerde 'Stjerreslach'.