Beste leden van De Trije Doarpen,

We gaan weer beginnen! Afgelopen periode zijn wij benaderd door Luuk Eisema. Hij heeft de vraag neergelegd of wij mogelijkheden zagen om iemand van de regieopleiding van Keunstwurk een leerplek te bieden. Wij zien dit als een kans om DTD nieuw leven in te blazen en met iets nieuws te starten. Om deze ideeën om te zetten in spel hebben we natuurlijk spelers nodig. Op 7 november a.s. om 20:00 uur willen we daarom een avond organiseren met Luuk, het bestuur en leden van de toneelvereniging. Hier zullen de ideeën die er leven toegelicht worden.

Momenteel bestaat het bestuur uit 3 leden, Lisa Romkes, Trudie Postma en Astrid Bol. Astrid heeft aangegeven de taak van voorzitter/penningmeester op zich te willen nemen, hier zijn we erg blij mee.

Graag nodigen we jullie uit om de bijeenkomst op 7 november bij te wonen.

Aanmelden voor deze avond kan via

Met vriendelijke groeten

Het bestuur