unthalderstoaniel01 Net als in de meeste Friese dorpen wonen er ook in Lekkum, Miedum en Snakkerburen veel mensen die belangstelling hebben voor toneel. Voor zover wij na kunnen gaan is dat niet van de laatste tijd. Zo weten wij bijvoorbeeld dat de bekende Friese toneelschrijver Tjeerd Ritske Veldstra in 1840 in Lekkum is geboren. Al in 1868 werd het toneel- en zanggezelschap Gysbert Japiks genoemd, dat tot 1957 heeft bestaan. Later kwam het Geheelonthouderstoneel dat van 1920 tot ca. 1965 in onze dorpen de planken betrad.
Hierna is het een tijd rustig geweest op het gebied van toneel. Dit kon ook niet anders want met het verdwijnen van zaal Kabel op Snakkerburen en later nog het Jong Leven gebouw was er geen ruimte meer voor de repetitie's en uitvoeringen. Maar toch was het zo dat men hier met jubileumfeesten e.d. het liefst zelf de musical of revue verzorgde.

Na het tot stand komen van het Dorpshuis, de opvoering van een revue t.g.v. het 100 jarig bestaan van de school en een openluchtspel bij het 40 jarig bestaan van de korfbalclub, was het ook niet verwonderlijk dat in 1977 besloten werd tot oprichting van een nieuwe toneelvereniging. Uit verschillende namen als "Tosjodo" (Toaniel, Sjongen en Dûnsjen), "Opnij Begûn" enz. is in 1980 gekozen voor de naam "De Trije Doarpen" en sinds 1984 als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Na eerst een paar jaar te hebben geprobeerd is de vereniging in 1980 lid geworden van de Bond van Friese Toneelgezelschappen (BFT) wat nu beter bekend is onder de naam STAF.

Jeugd:

jeugdtoneel In de beginjaren van de vereniging was er ook een jeugdploeg. Met "De Doaze fan Otar", "Trije besten yn 'e nesten" en enkele één-akters hadden ze veel succes. Na een paar jaar werd het ledental helaas wat minder en die enkeling die over bleef kwam bij de senioren. In 1988 werd er een cursus gehouden voor deze categorie met een uitvoering in het Dorpshuis.

In 2000 werd opnieuw geprobeerd om weer wat met de jeugd te doen. Onder begeleiding van Renie Zuiderveld en Ytsje Noordenbos kregen zo'n 15 jongeren een toneelcursus van ongeveer 10 lessen. Op het eind van deze cursus was er nog een uitvoering in theater Romein en werd er samen met enkele andere verenigingen een improvisatie neergezet in het programma "pulp en fictie". Ook hebben enkele jeugdleden meegedaan met het 25 jarig jubileum. Met o.a. voordrachten en sketches konden ze hun toneelkunsten aan het publiek laten zien.