Toanielferiening "De Trije Doarpen"
Lekkum, Miedum & Snakkerburen

Vereniging informatie:
E-mail:

Bank: Rabobank
Rekeningnummer: NL36 RABO 0151 1523 73
Kamer van Koophandel, Leeuwarden nummer: 40003870

Repetitie avonden:
maandag en woensdag van 19.30 - 22.30 uur
dorpshuis 'De Weeme"
Weme 18
9081 AS Lekkum

Webrealisatie:
R. Holleman