Toanielspilers socht!


Toanielferiening De Trije Doarpen en inkelde losrinnende teaterleafhawwers út Lekkum en Snakkerbuorren wolle ein dit jier mei in groep amateurspilers in foarstelling jaan yn doarpshûs De Weeme.

voorzittershamerGearkomste nij toanielseizoen 2016/2017

moandei 7 novimber om 20.00 oere yn doarpshûs “de Weeme” yn Lekkum.