Toanielspilers socht!


Toanielferiening De Trije Doarpen en inkelde losrinnende teaterleafhawwers út Lekkum en Snakkerbuorren wolle ein dit jier mei in groep amateurspilers in foarstelling jaan yn doarpshûs De Weeme.